Luft/vattenvärme

Det finns också andra alternativ och ett av den är en luft/vattenvärmepump. Den syftar, precis som bergvärme och jordvärme, på att skapa ett mer energieffektivt system som ska värma både ditt hushåll och vatten. Med den här typen av värmepump så kommer du att spara upp till 50-60 procent av fastighetens värme- och vattenbehov.

Den exakta mängd energi du sparar beror bland annat på var i landet som du bor, vilken typ av hus du äger, hur många ni är i hushållet och hur mycket varmvatten ni förbrukar. Naturligtvis spelar också valet av värmepump roll då det finns mer eller mindre bra värmepumpar på den svenska marknaden idag.

Kostnaden för att installera denna typ av värmepump kommer att landa någonstans mellan 90 000 till 125 000 kronor, men det beror helt och hållet på hur stort behov du har och vad det nya värmesystemet behöver kompensera för. Du kommer i alla fall att spara upp mot 17 000 kWh. För att veta exakt vad som kommer gälla för ditt hushåll så bör du göra en besparingskalkyl, något som en installatör kan hjälpa dig med.

Jämfört med bergvärme är luft/vattenvärmepumpen billigare, men skillnaden inte så stor. Bergvärmeinstallationen är dyrare men ger högre energibesparing, nästan upp mot 70 %. Effekten är dessutom mer konstant då bergvärmepumpen hämtar energi ur i stort sett samma temperatur hela tiden. Är du däremot ute efter en quick fix-lösning som är billigare och fortfarande bra så ska du välja en luft/vattenvärmepump.

Fördelar

• Energikällan som värmen hämtas från är luft och oavsett hur stor tomt du har så kommer den alltid att finnas i tillräcklig mängd för att systemet ska fungera.
• Totalkostnaden för installationen är betydligt lägre och man jämför med exempelvis bergvärme och jordvärme.
• Väldigt fördelaktig sommartid då effekten är som allra bäst.

Nackdelar

• Årsvärmefaktorn blir något lägre än berg- och jordvärme.
• Verkningsgraden går ner när det blir kallare ute, under -15 grader kan inte värmepumpen längre producera värme lika effektivt.
• När det är riktigt kallt fungerar pumpen som sämst, något som inte gynnar de som bor i de norra delarna av Sverige.
• Det finns värmepumpar på marknaden som inte är anpassade till nordiskt klimat.
• Mer eller mindre buller.

Nackdelarna man alltså hittar med luft/vattenvärmepumpar beror mycket på att vårt klimat är som det är. Det finns dock pumpar på marknaden som har anpassats till vårt klimat och har gjorts tillräcklig effektiva för att klara av de temperaturskillnader som kan uppstå här. Det man inte kommer att komma ifrån är att systemet måste arbeta hårdare på vintern, vilket innebär att elkostnaderna då kommer att gå upp.