Jordvärme

Jordvärme, som också kalls för markvärme, är den energi som finns lagrad i din markyta. Markvärmepumpen kommer då att ta tillvara på den energin och pumpa den in i ditt hushåll för att sörja för fastighetens uppvärmningsbehov. Det finns sina fördelar med att välja det här alternativet, jämför med exempelvis bergvärme, då det bland annat är betydligt billigare. Det går också snabbare att installera, då det enda man behöver göra är att gräva ner kollektorslangen under marken på sin tomt. Om det är så att kostnaden för bergvärme är alldeles för mycket för dig, eller att berggrunden går alldeles för djupt, så är det här en lösning.

gräver-jordvärmeSlangen ligger på omkring en meters djup och läggs ut som slingor, ungefär som golvvärme läggs i golven. Den slangen, med vätskan som cirkulerar i den, hämtar då upp den värmeenergi som genom solen lagrats i backen på samma sätt som bergvärmepumpen gör. Beroende på hur stor tomt du har eller hur stort behov av energi du behöver, så kommer längden på slingan att variera, och det spelar då också roll när det kommer till hur stor värmepumpen är samt tomtens markförhållanden.

Likheterna är slående med bergvärme, och den egentliga skillnaden mellan de båda är att energin kommer att hämtas från den ytliga marken, istället för ett djup borrhål. Det säger sig självt att kostnaderna blir lägre när man inte behöver borra, men man får också tänka på att systemet kommer att bli mer känsligt för yttre temperaturskillnader, vilket i sin tur betyder att du måste se till att ha en bra värmepump som fortfarande kan producera den energi som din fastighet behöver.

Fördelar med jord/markvärmepump

• Ingen borrning behövs
• Lägre installationskostnad jämfört med bergvärme
• Markslingan har hyfsat jämn temperatur hela året
• Ökar värdet på ditt hus