Frågor & svar

Vilken effekt ska jag ha på värmepumpen?
Det är viktigt att din värmepump har rätt effekt. Det är därför bra att ta hjälp av installatören. Hur stort ditt behov av effekt är beror på var i landet du bor samt hur ditt hushåll ser ut. Effekten mäts i antalet kilowatt som måste tillföras för att du exempelvis ska ha 20 plusgrader inomhus.

Vad är värmefaktor och måste jag kolla den?
Värmefaktor är det bra att ha koll på vid jämförelser av olika värmepumpar. Värmefaktorn är det som visar på värmepumpens verkningsgrad och är ett mått på hur effektiv den är. Värdet kan variera ganska kraftigt beroende på vad värmepumpen används till. Om huset på vintern enbart värms av pumpen så visar den ett värde och om den används till att värma vatten och hus under sommartid visar den ett annat. Undersök därför hur värdet ser ut på årsbasis.

Hur styr jag min värmepump?
Det finns två sätt att styra en värmepump, antingen slår den på och av eller så är den varvstyrd. Har du en värmepump med en på/av-reglering så betyder det att den antingen går för full effekt hela tiden eller så är den avstängd, det finns inga mellanlägen. Med en varvtalsstyrd värmepump anpassas effekten succesivt efter behovet. När behovet minskar så sjunker varvtalet och därmed också effekten och det gör att de är något effektivare.

Hur mycket låter luft/vattenvärmepumpar och var bör den sitta?
Ljudet kommer från delen som sitter på husväggen. Det är fläkten som låter och orsakar då det buller som hörs, och det kan såklart uppfattas störande för omgivningen. Det varierar dock betydligt när det kommer till olika modeller. Undvik att placera den nära ett sovrum eller vänd åt någon granne för att slippa påverkan, dels för dig själv och dina grannar.

Man kan också gå och titta på hur andra har gjort med sina installationer av värmepumpar och lyssna efter själv om du upplever att det är ett bullrigt ljud eller inte. På så sätt kan du hitta ett bra val av tillverkare som du själv vet inte låter speciellt mycket. 2015 kommer det att införas krav på att dessa värmepumpar max får hålla en bullernivå på 70 dB utomhus för de värmepumparna mellan 6 och 12 kW, och kommer då att redovisas på energimärkningen.

Vad är köldmedier?
Köldmedier är den aktiva vätska som transporterar värme från en kallare plats genom förångning.

Vad behöver jag tänka på innan?
Eftersom att ett byte innebär ganska stora förändringar så tycker vi att det är viktigt att du förbereder dig och ditt liv på bytet. Det är bra om du kan minska behovet av värme och varmvatten så att du kan välja en värmepump med lägre effekt då den oftast är billigare. Kan du finna dig i att ha en något lägre temperatur i radiatorer och/eller golvvärmen så kommer det att göra din värmepump än effektivare. Att tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster är exempel på sådana åtgärder som du kan göra för att minska behovet av uppvärmning.

För att minska ditt behov av varmvatten är det bra att ni ser över era vanor i hushållet, hur ni diskar och tvättar, samt investerar i effektivare duschmunstycken. Man brukar uppskatta att värmepumpen ska sörja för 90 % av hushållets årliga behov av värme och varmvatten. När installatören säger att värmepumpen klarar 60-70 procent av det maximala effektbehovet så betyder det i sin tur att 90 % av försörjningen kommer att täckas.

Hur mycket kan mina uppvärmningskostnader sänkas?
Om du har lyckats att installera en effektiv värmepump kan dina uppvärmningskostnader sänkas betydligt, med mer än tre fjärdedelar av det tidigare priset. Som ni säkert redan vet nu så är det många olika saker som påverkar en värmepumps effekt, och det är viktigt att tänka på. Men att se till att energibehovet minskar för huset genom andra åtgärder är det bästa sättet du göra din investering än mer lönsam.

Hur lång tid tar det innan du har tjänat in investeringskostnaden?
Det går det inte riktigt att svara på. Det beror på hur stora dina nuvarande uppvärmningskostnader är jämfört med de besparingar du kommer att göra. Använd återförsäljaren, för denne kan hjälpa dig göra en besparingskalkyl av just ditt hushåll.